Dorpsbelangen Elp-Zuidveld

Nieuwsberichten

11-10-2016
Kruisingen Oranjekanaal veiliger

 UITNODIGING VOORLICHTINGSAVOND m.b.t. aanpassingen kruisingen en snelheid Oranjekanaal.

  

 Het college van B&W heeft 4 oktober besloten dat de vier kruisingen aan het Oranjekanaal veiliger worden.

 Het gaat om de kruisingen Zwiggelterweg, de ingang naar het Hart van Drenthe, de Elperweg en

 de Schoonloërweg.

 Tevens zal de snelheid langs het Oranjekanaal worden aangepast tot maximaal 60 km/uur.

 

 De werkzaamheden zullen eind 2016 beginnen en in de loop van 2017 worden afgerond.

 

 Op dinsdag 25 oktober van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de gemeente in

 restaurant De Brug, Tilbrugstraat 5 te Zuidveld een inloopavond, waarvoor we jullie uitnodigen en

 iedereen de gelegenheidheid krijgt de plannen van de gemeente te bekijken.

 

 Bestuur Dorpsbelangen Elp-Zuidveld

 

04-10-2016
Bladbakken 2016

Ontvangen informatie van de gemeente Midden-Drenthe.
In week 42, de week van 17 - 21 oktober 2016 worden de bladbakken overal in de gemeente geplaatst.
In week 51 worden de bladbakken weer verwijderd.