Dorpsbelangen Elp-Zuidveld

Projecten

Overzicht projecten

  • Ouderen Onder Dak
  • Buurtacademie
  • Elper Kunst- en Cultuurstroom

Ouderen onder dak

Ouderen onder Dak

Ouderen vormen een steeds groter wordende groep. Met haar bijdrage aan Ouderen onder Dak probeert Welzijn Midden-Drenthe, samen met de convenantpartijen en de dorpssamenleving, op dorpse schaal vorm hieraan te geven.

 

Ouderen Onder Dak

Met name ouderen die in de kleine dorpen van Midden-Drenthe wonen behoeven hierbij de aandacht, omdat het voor hen soms moeilijk is om op hogere leeftijd thuis te blijven wonen. De kunst is om voorzieningen en zorg op maat af te stemmen op de vraag van de ouderen. Maatwerk dus.

 

Daarnaast zijn er ook vragen van andere aard, zoals: ‘wie kan de tuin bijhouden als bukken of tillen niet meer gaat?’ ‘wie kookt het eten?’ Dit zijn voorbeelden van vragen waar ouderen in kleine dorpen mee kunnen zitten. Uit voorzorg verhuizen veel ouderen uit kleine dorpen naar grotere kernen, maar daar zijn ook niet altijd passende seniorenwoningen beschikbaar.

 

De mogelijkheid om diensten en zorg thuis te ontvangen is van cruciaal belang bij het langer zelfstandig blijven wonen. Dit vraagt om maatwerk. Om ouderen actief deel te laten nemen aan de gemeenschap werken verschillende partijen zo veel mogelijk samen.

 

Aan de hand van onderzoek en pilot-ervaringen van Ouderen onder Dak hebben verschillende partijen geprobeerd in werkgroepen te zorgen voor verbetering van de leefbaarheid voor ouderen in het dorp. Als initiator en uitvoerder van Ouderen onder Dak is vooral het Dorpenoverleg Midden-Drenthe hier nauw bij betrokken. Het Dorpenoverleg wordt hierin ondersteund door Welzijnswerk Midden-Drenthe. Daarnaast is Welzijn Ouderen betrokken bij de werkgroepen en de stuurgroep. Ook woningcorporatie Woonservice en de gemeente Midden-Drenthe zetten zich er voor in.

 

Na de pilotperiode van 2005 tot 2009 - waarin de dorpen Wijster, Nieuw-Balinge, Hijken, Hooghalen en Hoogersmilde fungeerden als pilotdorpen - zijn ook in Elp, Witteveen en Zwiggelte werkgroepen Ouderen onder Dak opgezet. Inmiddels is er geen sprake meer van een project, maar is Ouderen Onder Dak een vast onderdeel van het werk van Welzijnswerk Midden-Drenthe

Buurtacademie

Buurtacademie

De Buurtacademie is een vorm van volwasseneneducatie. Een vorm waarin de deelnemers centraal staan. Op basis van hun vraag en belangstelling wordt een aanbod gedaan. Deelnemen aan korte cursussen is goedkoop en vindt plaats in je eigen woonplaats.

 
Daarmee is de Buurtacademie in veel dorpen van Midden-Drenthe de afgelopen jaren een begrip geworden. Bijna 5 jaar geleden is er gestart met een proef in de dorpen Nieuw Balinge en Hoogersmilde. En met succes. Inmiddels bestaan er in 17 dorpen werkgroepen die cursuswerk voor volwassenen organiseren onder de vlag van de Buurtacademie. Werkers van Welzijnswerk Midden Drenthe ondersteunen de lokale werkgroepen.
 
Het cursuswerk wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften die er bestaan in het dorp. In diverse werkgroepen zitten dan ook mensen die bijvoorbeeld het plaatselijke welzijnsbestuur, de bibliotheek of de basisschool vertegenwoordigen. Er bestaat een Stuurgroep Buurtacademie in Midden-Drenthe waarin de Gemeente en Welzijnswerk Midden Drenthe samenwerken en de regie houden over de ontwikkeling van de Buurtacademie. Kijk ook op de website van Movisie.
 

Elper Kunst- en CultuurStroom

Onder de vlag van het project Gekleurd Grijs zullen wij diverse activiteiten en workshops organiseren. Door Elpers, voor Elpers (en andere geïnteresseerden ook uiteraard)! Op 19 oktober 2013 is dit project officieel van start gegaan met een bruisende presentatie door verschillende cultuurdokters. Deze cultuurdokters hebben tijdens de aftrap alvast een voorproefje gegeven van de activiteiten die aangeboden zullen worden. Voor degenen die op 19 oktober niet bij de aftrap aanwezig waren, maar ook voor degenen die een en ander nog eens rustig na willen lezen, hebben wij alle informatie op onze website gezet. De informatie zal continu up to date gehouden worden en ook het laatste nieuws vindt u daar.

 

Leest u ons programma eens rustig door. U zult merken dat wij voor elk wat wils bieden. Mocht u nog vragen hebben over een activiteit, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Voor vragen en aanmeldingen kunt u ons mailen op elperkcstroom@gmail.com.

 

Wij hopen u te kunnen begroeten bij een (of meer!) van onze activiteiten.

 

 

Met creatieve en culturele groeten,

 

Janneke Weurding, Esther Peters,

Kim Polman en Rick Korssen

 

 

Programma Elper Kunst en Cultuur Stroom 2014

 

 

23 februari         14:00    Drentstalige luisterliedjes van Theo Bruinsma

23 maart            14:30     Voorspeelmiddag harpleerlingen

10 april              13:00     Bloemen rijgen

17 april                9:00     Mandala’s tekenen

15 mei                10:00     Bezoek Grafisch proeflokaal Orvelte / Boombedel maken

5 en 12 juni         9:00     Landschapschildere

18 september       tba      Boerderijen- en schilderijentocht

1 november         20:00    Harp en doedelzak 

 

Geplande activiteiten waarvoor de datum nog wordt vastgesteld:

                               Workshop dichtkunst

                               Samen muziek maken met St Cecilea

                               Tekenen en schilderen

      Boetseren naar portret en model

 

Aanvullende informatie over nog te bepalen data, locaties, kosten, aanmelden, inhoud en meer is te vinden op www.elperkunstencultuurstroom.nl

 

 

programma_elper_kunst_en_cultuur_stroom_2014.docx