Dorpsbelangen Elp-Zuidveld

Dorpsbelangen en Verenigingen

inhoud pagina

Dorpsbelangen

Bestuur

Overzicht verenigingen

Verenigingen

Stichting Dorpsbelangen

Welkom op de website van de Stichting Dorpsbelangen Elp-Zuidveld.

Op deze pagina vertellen wij jullie wat meer over het doel en de activiteiten van Dorpsbelangen en geven alle verenigingen informatie over hun activiteiten

 

Dorpsbelangen behartigt belangen en staat voor wensen en behoeften van alle dorpsbewoners met als doel een goede leefbaarheid voor de bewoners in Elp en Zuidveld te bevorderen.

 

Dorpsbelangen Elp-Zuidveld is een stichtig waar van alle verenigingen een afgevaardigde zitting heeft in het algemeen bestuur naast de drie dagelijks bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en die gezamenlijk vanuit een een helikopterview de diversiteit en voortgang van activiteiten bewaakt, stimuleert en faciliteert. Periodiek komt het bestuur bijeen, de acitivteiten worden dan teruggekoppeld en wordt er verslag gedaan van overkoepelende activiteiten, zoals de toekomst van het dorphuis, de aansluiting bij ideeën en activiteiten, de agenda van de Gemeente, stichting Welzijn Drenthe en het overkoepelend dorpenoverleg.

 

Daarnaast houdt het dagelijks bestuur elke donderdag van de maand een inloopavond vanaf 20.00 uur. Bewoners van Elp en Zuidveld  kunnen daar terecht met hun vragen, wensen, behoeften, op- en aanmerkingen en ideeën.

 

Donaties:

De donaties worden gebruikt voor onder andere de exploitatie van het dorpshuis, de schoonmaakkosten, bijdragen aan verenigingen, onderhoud van de beschikbare AED in Elp en Zuidveld en reserveringen voor de aanschaf en onderhoud van de inventaris van het dorpshuis.

De donatie is voor de bewoners van Elp en Zuidveld gering en bedraagt slechts € 7,50 per jaar per gezin.

 

Indien je graag dorpsgenoten wilt ontmoeten met dezelfde interesse of gewoon bij een leuke activiteit, dan kun je meedoen aan de georganiseerde activiteiten die in de dorpskrant worden aangegeven en op de nieuwsberichten van deze site.

Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief via deze site, dan houden we je automatisch op de hoogte van alle activiteiten.

 

 

Overzicht van de Verenigingen

 • Ouderensoos
 • Boermarke 
 • Gymvereniging De Eendracht
 • Elper Revue
 • Muziekvereniging St. Cecilea
 • Vrouwenvereniging
 • IJsvereniging
 • Zuidveld
 • Stichting activiteiten Elp-Zuidveld
 • Kinderactiviteiten en Jeugdsoos Elp-Zuidveld
 • Biljartclub
 • Kaartclub
 • Speeltuinvereniging
 • Klaverjassen
 • Bingo
 • Klootschietvereniging
 • Jeu de Boules

Bestuur

Het huidige bestuur van de Stichting Dorpsbelangen bestaat uit de volgende personen:

 

       
Dagelijks bestuur     e-mail
Elly Middelbos voorzitter 0593-346313

elly.middelbos@hotmail.com

Edwin Boer secretaris 06-28293046 edwinboer@gmail.com
Tinus Daling penningmeester 06-30894589 0593-332567

tdaling224@gmail.com

       
Algemeen bestuursleden    
Jaap van den Berg Ouderensoos 0593-346278

jenj.vdberg3714@gmail.com

 

Dirk Wolbers Boermarke 0593-346391

dirkwolbers87@gmail.coml

Liesbeth Wolbers Gymvereniging en Revue 0593-346346

wolbers-talens@outlook.com

Lukas Dolfing Muziekvereniging St. Cecilea 0593-346400

taleadolfing@hotmail.com

Ank van der Doorn Vrouwenvereniging 0593-346381

ansjo@hetnet.nl

Roelof Gils

IJvereniging 0593-346401

roelofenroely@live.nl

Lukas Dolfing/Roelof Gils  Speeltuinvereniging 0593-346400/346401

taleadolfing@hotmail.com

roelofenroely@live.nl

Marion Prenger Zuidveld 0593-322271

marion@prenger-zuidveld.nl

Janneke Weurding St. Actviteiten Elp-Zuidveld 0593-346404

jannekef68@hotmail.com

             

Overige gegevens:

Kamer van Koophandel nr. 41020830

Bankrelatie: Rabobank Westerbork bankrekeningnr: NL79RABO0369454367

Ouderensoos

Boermarke

Gymnastiekvereniging De Eendracht

De gymnastiekvereniging “de Eendracht” bestaat op dit moment nog alleen uit een stepsgroep die op de woensdagochtend van kwart voor 9 tot half 10 fanatiek bezig is in de gymzaal in Elp.

Deze les begint altijd met een warming up. Daarna wordt er op muziek danspasjes gedaan met gebruikt van een step. De laatste tien minuten zijn de cooling down en worden de buikspieren nog even behandeld.

Deze steps groep bestaat al 16 jaar en al die tijd onder dezelfde leiding.

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Van half 10 tot kwart over 10 wordt er in de gymzaal in Elp beweging voor ouderen geven. Dit gaat uit van Stichting Welzijn Ouderen. Ook deze groep werkt elke woensdag ochtend aan hun conditie, en ook hier zijn nieuwe leden altijd welkom.

Voor beide groepen geldt: heeft u belangstelling, u kunt altijd binnenlopen en een les bijwonen.

Vrouwenvereniging

VROUWENVERENIGING ELP-ZUIDVELD.

Op 24 september 1945 werd de vrouwenvereniging opgericht. Men kwam elke 14 dagen samen
bij café Boer.                                                                                                            

Er waren 38 leden.                                                                                                                             
De contributie was 5 gulden per jaar, wat uitkwam op 20 cent per keer.

Er werd voorgelezen en de vrouwen breiden of haakten voor zichzelf en voor de zending. Dit werd verkocht op de markt in Westerbork, samen met de gezamelijke vrouwenverenigingen van de omringende dorpen.

1x per jaar was er een avond voor ouderen. Zij werden dan persoonlijk uitgenodigd en er werd dan opgetreden met zang, dans en sketches.

Tegen de Kerstmis werd er een koortje georganiseerd door Gabe Dijk. Er werd gezongen in het Kruispunt in Westerbork met de gezamelijke vrouwenverenigingen.

Ieder jaar werd er een reisje gemaakt en elke 5 jaar werd er een versierde wagen gemaakt voor het dorpsfeest.                                                                                                                                   
Samen met de openbare school was er elk jaar de Floralia met handwerken en bloemstukken.

Nu hebben we nog 23 leden. En waard om te vermelden: Onze "Jantjes" zijn lid sinds 1956 en 1960 !

In de winter komen we nog elke 14 dagen op maandagavond bij elkaar in het Dorpshuis. Er worden sprekers uitgenodigd, we doen een quiz, organiseren zelf iets of gaan op stap. Als je zin hebt om eens vrijblijvend te komen kijken, ben je natuurlijk van harte welkom.                          

Het programma staat in de Koekoekskoerier.

Kerstmis vieren we nu samen met de Soos.

Ook maken we nog elk jaar een reisje.

In de zomermaanden gaan we op dinsdagmiddag om de 2 weken fietsen in de omgeving. Dan vertrekken we om half 2 vanaf de Koekoekshof. We fietsen op ons gemak zo'n 25 km en drinken ergens onderweg koffie.                                                                                                                                                
Als je zin hebt om mee te fietsen ben je van harte welkom, : je hoeft geen lid te zijn.                                       
De data staan ook in de Koekoeksproat onder de agenda.                

Bestuur:
Voorzitster                     Lammie Kuik
Secretaresse                  Rieki Bos                    tel. 0593-346420 e-mail: e.bos@hetnet.nl
Penningmeesteres          Sonja Jansen
Bestuurslid                     Bep Middelburg

Elper Revue

Direct na de oorlog in 1945 waren er een aantal jongeren in het dorp die een toneelvereniging oprichten.

Als regisseur werd Gerrit Kuipers (bekend Drents schrijver) aangetrokken. Hij wa het die de naam E.L.P.E.R. bedacht. (Eendrachtig Leren Praten En Redeneren).

Ieder jaar werden er twee avonden een toneelstuk opgevoerd, op de zaterdagavond voor de ouderen en voor de jeugd op de zondagavond.

Toen de toneelvereniging haar 25 jarig jubileum vierde werd er besloten om voor dat jaar een revue op te voeren wat een groot succes bleek. De belangstelling voor een revue was zo groot dat er besloten werd hiermee door te gaan.

De jaren daarop werden in een seizoen wel tien optredens verzorgd. Tot op heden is de E.L.P.E.R. nog steeds populair in de wijde omgeving. De E.L.P.E.R. toneel- en revuegroep bestond in december 2010 65 jaar waarvan de laatste 40 jaar een revue voor het voetlicht gebracht werd.

Alle weekenden in de maand februari treedt de E.L.P.E.R. revuegroep op in de nieuwe zaal van Hotel de Koekoekshof.

De revuegroep bestaat op het moment uit 7 spelers en 6 mensen achter de gordijnen. Het repertoire wat gespeeld wordt wordt door eigen mensen geschreven. De kleding en de decors worden ook door eigen mensen gemaakt.

Website van de Elper Revue: www.elperrevue.nl

 

Muziekvereniging St. Cecilea

Zie website: www.cecilea.nl

 

IJsvereniging

Als het kwik weer onder nul daalt, gaat bij de bestuursleden van de ijsclub het bloed weer sneller stromen, want wat is er mooier dan baantjes trekken op natuurijs.

In de nieuwsberichten op deze website kun je lezen wanneer de ijsbaan is geopend, of je komt gewoon even kijken bij de ijsbaan of het al zo ver is.

De ijsbaan ligt midden in het dorp Elp, bij de Westerborkerstraat/Hogebrinksweg.

Bij schaats-ijs is de ijsbaan de gehele dag geopend, in de avonduren is de ijsbaan verlicht.

Ook wordt er voor jong en oud een prikslee- en spelmiddag georganiseerd met een ouderwetse koek&zopie kraam op het ijs.

 

De contributie bedraagt € 6,- per jaar, per gezin.

De ijsbaan wordt onderhouden door het bestuur van de ijsclub, te weten:

Roelof Gils, tel.nr : 346401

Lucas Dolfing, tel.nr : 346400

Albert Loof, tel.nr : 346455

Pieter Stegeman, tel.nr : 346469

Wim Smidt, tel.nr : 346315

 

Voor foto klik op afbeelding

img_1970.jpg

Zuidveld

Stichting activiteiten Elp-Zuidveld

Kinderactiviteiten en Jeugdsoos Elp-Zuidveld

De stichting KAC-JEZ Elp-Zuidveld is een club van een aantal vrijwilligers die activiteiten voor de jeugd vanaf 4 jaar tot en met 18+ organiseert.

KAC staat voor Kinderen Acitviteiten Club en JEZ staat voor Jeugdsoos Elp en Zuidveld.

Na het sluiten van de L.A. Roessinghschool wilden een paar ouders de jeugd van Elp en Zuidveld activiteiten aanbieden om het onderlinge contact tussen de kinderen te behouden omdat het contact door de sluiting van de school niet meer zo vanzelfsprekend was. Het contact blijft goed en gezellig door deze activiteiten hebben we gemerkt en we vinden het waardevol om dit voor het dorp en de kinderen te behouden.

Als KAC organiseren we daarom een aantal keren per jaar een acitiviteit voor de kinderen uit Elp en Zuidveld.

 

De Jeugdsoos Elp-Zuidveld (JEZ) is een club voor 15 jarigen en ouder. Zij organiseren regelmatig acitiviteiten voor en met elkaar zoals b.v. een spannende spooktocht.

 

Het verzinnen en organiseren van activiteiten is een hele klus. Gelukkig hebben de kinderen ook vaak leuke ideeën.

Zonder steun van de ouders en overige vrijwilligers is het echter niet mogelijk een actieve club voor het dorp te behouden.

Je bent van harte welkom als vrijwilliger om één of meer activiteiten te helpen organiseren en je kunt je aanmelden via ons mailadres kacelp@hotmail.com

 

Bestuur:

Talea Dolfing,

Marian Andresen,

Anja Schonewille,

Nienke van Leijden

 

 

 

Kerst 2013

Maandag 23 december werd het Kerstfeest in Elp gevierd, maar de voorbereidingen hiervoor werden al eerder getroffen. Vrijdagmiddag 6 december werd de versiering voor het dorpshuis al gemaakt. In twee groepen werd er hard gewerkt onder begeleiding van juf Jenny. De kinderen tot en met groep 4 maakten kerststalletjes met echte verlichting en vanaf groep 5 werd er getimmerd en gezaagd aan houten kerstbomen voor aan de muur. Ook werd er door de jongste groep nog een lied geoefend dat tijdens het Kerstfeest werd gezongen.

De Kerstman meldde zich maandag bij de Koekoekshof, ook hij kwam in een koets. Na een rondje door Elp kwamen we aan bij het Dorpshuis. Tijdens het Kerstfeest werden de gemaakte kerststalletjes en kerstbomen gepresenteerd. Ook werd het lied door de jongsten wel twee keer gezongen. Vervolgens las de Kerstman nog 2 verhalen voor en konden er lootjes worden gekocht die in de kerstboom hingen. Niet alle lootjes waren prijs, maar toch gingen de kinderen met handen vol prijzen, kerststallen en –bomen naar huis.

 

 

wijzigen Wissen
publicatie van: 05-01-2014 t/m 05-04-2014
05-01-2014
Sinterklaas 2013

Zaterdag 30 november was het zo ver: Sinterklaas kwam weer in Elp. Niet op zijn schimmel, want die was natuurlijk aan het uitrusten van het werk van die nacht, maar in de koets.

Na een rondje door het dorp achter St. Cecilea deed de optocht het dorpshuis aan. Daar mochten alle kinderen tot en met groep 5 bij Sinterklaas komen voor een praatje. Dit was soms best wel eng want Sinterklaas was weer van alles op de hoogte. Gaatjes in de oren, voetballen bij VKW, pony rijden, pianospelen, bij opa en oma logeren, verhuizen, hij wist weer alles.

Nadat iedereen bij Sinterklaas was geweest was het tijd om de cadeautjes te zoeken samen met de twee meegebrachte pieten. Zakken vol cadeautjes werden gevonden en na het afscheid van Sinterklaas uitgepakt: zwaarden, armbanden, gitaren, sleutelhangers en nog veel meer.

Volgend jaar zullen we Sinterklaas weer een uitnodiging sturen om in Elp te komen.

 

Sozenvoetbal

Sozenvoetbal vrijdag 27 december 2013

Vrijdagmorgen na de kerst zaten een aantal jongens ’s morgens om half 8 in de auto om deel te nemen aan het jaarlijkse sozenvoetbal. Dit jaar georganiseerd door de soos van Hijken. De wedstrijden werden gespeeld in de sporthal in Beilen. Vier wedstrijden moesten er gespeeld worden deze morgen. Het team bestond uit Rob, Erwin, Jesper, Rick, Gerwin, Coen, Mathijs en Maarten. De jongens hadden Frits bereid gevonden om hen te coachen deze dag. De inzet was 100% maar het winnen van een wedstrijd bleek lastig. Toch werd de laatste wedstrijd nog gewonnen. Tijdens de pauze kon het team meedoen aan bubbeball, Dit bleek een leuk spel en de jongens hebben hier erg veel plezier aan beleefd. Helaas geen finaleplaats, maar na een patatje en wat drinken kijken ze terug op een gezellige sportieve morgen. Volgend jaar maar weer.

“s middags om half 4 begon het damestoernooi, waaraan ook Yez meedeed met een team. Ellen Laura, Anouk, Wiëlle, Lisette en Sannemarijn waren de speelsters, De dames hadden ook Frits bereid gevonden om hen te coachen. Hij werd bijgestaan door Lars en Michel. Met 3 coaches op de bank moest het toch goedkomen. De dames begonnen vol goede moed maar zaalvoetbal is toch best lastig. Vooral als je het moet opnemen tegen dames die op voetbal zitten. De coaches haalden oliebollen voor de dames in de hoop dat het dan beter zou gaan maar helaas het hielp niet echt. Ook was er chocola voor de topscoorder van het team gehaald. Dit is aan het eind van het toernooi maar door de meiden gedeeld want er werd niet gescoord. Helaas als laatste geëindigd maar al met al was het een gezellige middag/avond. Namens de Yez bedankt voor jullie deelname en Frits bedankt voor het coachen. We hopen dat jullie volgend jaar weer meedoen.

 

 

Biljartclub

Biljartclub Elp Elp zoekt nieuwe leden

De Biljartclub Elp heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Kom (natuurlijk geheel vrijblijvend) gerust een keer langs op de dinsdagavond. Vanaf 20.00 uur in de Koekoekshof

Kaartclub

Speeltuinvereniging

Klaverjassen

Klaverjassen in Elp

Inmiddels is het klaverjassen in de Koekoekshof weer begonnen. De speelavond is op donderdagavond om 20.00 uur.

Nieuwe spelers zijn van harte welkom, ook is het maar voor een enkele keer.
Van harte welkom op de speelavond.

Bingo

Klootschietvereniging

 

 

Jeu de Boules

Jeu de Boules. Eigenlijk geen echte vereniging. Meer een gezellige groep, zonder bestuur, zonder statuten en zonder contributie.

 

Jeu de Boules, een spel, dat in Frankrijk veel beoefend wordt. Op campings, dorpspleinen en ook veel in competitieverband.

Iedereen oud en jong kan er aan mee doen.

 

Het spel wordt met een but (kleine meest houten bal) en 3 ijzeren ballen gespeeld. Dat is het weinige spelmateriaal dat nodig is. De regelgeving is vrij eenvoudig, ook al komt er vaak een meetlintje aan te pas om een correct resultaat te krijgen.

 

In Elp wordt door een kleine groep mensen-zowel vrouwen als mannen- Jeu de Boules gespeeld. Er is een "professioneel" baantje aangelegd op de Westerkampen.

Bij goed weer wordt op dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur gespeeld.

 

Je kunt zelf de avond(en) kiezen. Kom eens kijken en/of meedoen. Je kent in een kwartiertje de spelregels van dit gezellige spel. Materiaal is aanwezig.

Wellicht kunnen we -indien er behoefte is- uitgroeien tot een echte vereniging.